پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
 
 

مدیر کل نوسازی آموزش و پرورش شهر تهران درباره اجرای قانون ساخت یک مدرسه در ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان گفت: متاسفانه این قانون از سوی برخی از انبوه سازان اجرا نمی شود.

 امان الله عباسی افزود: انبوه سازان طبق قانون مجلس مکلف شده اند به ازای هر 200 واحد مسکونی یک مدرسه در مجاور مجتمع خود بسازند که متاسفانه این قانون از سوی آنها اجرا نمی شود. وی افزود: هم اکنون شهرکهای مسکونی زیادی در تهران و حاشیه آن ساخته می شود که مدرسه ای ندارند و دانش آموزان جدید آن باید به مدارس دیگری بروند که این روند طی سالهای اخیر منجر به تراکم دانش آموزان در کلاسهای درس شده است.

مدیر کل نوسازی و توسعه آموزش و پرورش درباره آمار مدارس دو نوبته در پایتخت نیز گفت: تعداد مدارس دونوبته در شهر تهران طی دو سال گذشته رو به کاهش است اما هنوز تعداد زیادی از آنها باقی مانده اند.

عباسی با بیان اینکه مناطق فرسوده تهران در اولویت مدرسه سازی هستند، گفت: سهم بیشتری از اعتبارات تخریب و نوسازی به مناطقی که بافتهای فرسوده دارند تعلق می گیرد.