پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
مهندس جمشيد فرحبخش طي حكمي از طرف رييس سازمان نوسازي مدارس كشور به سمت مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان منصوب گرديد.