پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧
مهندس جمشيد فرحبخش طي حكمي از طرف رييس سازمان نوسازي مدارس كشور به سمت مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان منصوب گرديد.