پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
مهندس جمشيد فرحبخش طي حكمي از طرف رييس سازمان نوسازي مدارس كشور به سمت مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان منصوب گرديد.