پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، طي حكمي از سوي دكتر رييسي رياست سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، مهندس جمشيد فرحبخش به سمت سرپرستي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان منصوب گرديد.

            مهندس فرحبخش دارنده ليسانس عمران از بسيجيان و ايثارگران جنگ تحميلي با 35 درصد جانبازي بوده و داراي سوابق اجرايي زيادي مي‌باشد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  • عمليات اجرايي در شركت پارس فدك وابسته به بنياد شهد براي مدت 2 سال
  • بنياد مسكن رامهرمز به مدت يك سال
  • جهاد توسعه منابع آب، پروژه شبكه آب و زه‌كشي در جايزان
  • ناظر پروژه‌هاي آموزشي اداره كل نوسازي مدارس در رامهرمز به مدت يك سال
  • سرناظر پروژه‌هاي آموزشي اداره كل نوسازي مدارس در آبادان و خرمشهر به مدت 10 سال
  • معاون اجرايي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان براي مدت 4 سال