پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، طي حكمي از سوي دكتر رييسي رياست سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، مهندس جمشيد فرحبخش به سمت سرپرستي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان منصوب گرديد.

            مهندس فرحبخش دارنده ليسانس عمران از بسيجيان و ايثارگران جنگ تحميلي با 35 درصد جانبازي بوده و داراي سوابق اجرايي زيادي مي‌باشد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  • عمليات اجرايي در شركت پارس فدك وابسته به بنياد شهد براي مدت 2 سال
  • بنياد مسكن رامهرمز به مدت يك سال
  • جهاد توسعه منابع آب، پروژه شبكه آب و زه‌كشي در جايزان
  • ناظر پروژه‌هاي آموزشي اداره كل نوسازي مدارس در رامهرمز به مدت يك سال
  • سرناظر پروژه‌هاي آموزشي اداره كل نوسازي مدارس در آبادان و خرمشهر به مدت 10 سال
  • معاون اجرايي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان براي مدت 4 سال