پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 
حبيب‌الله بوربور در مراسم افتتاح دومين مدرسه احداثي توسط بانك ملت با عنوان مدرسه استثنايي حرفه‌آموزي شهداي ملت با اشاره به اهميت مدرسه‌سازي اظهار داشت: تمام فعاليت‌ها در كشور ريشه و اساس در مدرسه‌سازي دارد.
وي تصريح كرد: با فعاليت در حوزه آموزش و پرورش از جمله مدرسه‌سازي مي‌توانيم در راستاي وظيفه خود در برابر انبيا و شهيدان در طول تاريخ ايفاي نقش كنيم.
بنيان‌گذار مجمع خيرين مدرسه‌ساز كشور خاطرنشان كرد: اگر امروز در زمينه فساد و اعتياد نگراني وجود دارد نتيجه دوراني است كه از نظر تعداد مدرسه كمبود داشتيم.
بوربور با تاكيد بر درنظرگرفتن چشم‌انداز در امر مدرسه‌سازي گفت: لازم است براي افزايش جمعيت در سال‌هاي آينده راه حلي انديشيده شود و در جوار مجتمع‌هاي مسكوني در شهرك‌ها مكاني براي مدرسه‌سازي اختصاص داده شود.
وي تصريح كرد: بايد آينده را مشاهده كنيم چراكه مدرسه بانك نيست كه با خريداري منزل مسكوني اقدام به احداث آن كنيم.
معاون سرمايه‌گذاري بانك ملت خاطرنشان كرد: انقلاب نتيجه خون بهاي شهيدان است كه اگر به اين موضوع اعتقاد داريم بايد به فعاليتي بپردازيم تا انقلاب به صاحب اصلي خود برسد.
بوربور تاكيد كرد: امروز به مدرسه‌سازي نياز است و هر فردي اين موضوع را درك كرده بر اساس توان خود وارد اين عرصه شده و لازم است در اين حوزه به تبليغ بپردازيم تا همگان به اهميت مدرسه‌سازي آگاه شوند.
وي با اشاره به اهميت سرمايه‌گذاري در راستاي احداث مدرسه اذعان داشت: امروزه نياز سرمايه‌گذاري در حوزه احداث مدرسه وجود دارد، چراكه با مدرسه‌سازي جامعه‌اي عالم مي‌شود.
معاون سرمايه‌گذاري بانك ملت تاكيد كرد: اگر به فكر اصلاح امور نباشيم آخرت خوبي نداريم و لازم است در حوزه مدرسه‌سازي تفكر شده و چالش‌ها برطرف شود.
بوربور با بيان اينكه در اجراي امور بايد دولت را ياري و كمك كنيم، گفت: بايد دولت ياري كنيم تا اين كشور را به صاحب الامر(عج) تحويل دهيم.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود به ترور اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي اشاره و تصريح كرد: ترور اين دو شخصيت علمي نشاندهنده مخالفت تروريست‌ها با ايمان، اعتقاد و حكومت است و دشمنان با سرمايه‌گذاري در راستاي علم‌آموزي مخالف هستند.