پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨
 
مهر مادری که به ساخت نمازخانه برای مدارس منجر شد
عشق به مادر در ذهنش جرقه ای شد تا نمازخانه و مدرسه ای به نام زیبای "مادر" در شهرستان پاکدشت بسازد.
آقای "مهدی باقری" مدرسه ساز پاکدشتی و عضو هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران در مورد خود می گوید: پاکدشت، نزدیکترین شهرستان استان تهران است که تا پایتخت فقط 20 کیلومتر فاصله دارد و البته این شهرستان یکی از مناطق مهاجرپذیر و محروم از فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و دیگر امکانات است که باید تلاش ویژه ای توسط خیرین نیک اندیش به آن شود.
وی شرح می دهد که در سال 74 قطعه زمینی در میان سه مدرسه این شهرستان بلا استفاده مانده بود و این سه مدرسه فاقد نمازخانه بودند. همین شرایط سبب شد تا با مالک آن زمین صحبت کنیم و بعد از موافقت وی یک نمازخانه ساخته شد که خوشبختانه اکنون این نمازخانه مورد استفاده هر 3 مدرسه قرار می گیرد. این نمازخانه را به یاد و نام مادرم نمازخانه " مادر " نامگذاری کردم که امیدوارم مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد.
وی ادامه می دهد: در سال گذشته کنلگ مدرسه ای 8 کلاسه را در روستای "قشلاق فرون آباد" را زدیم. مدرسه قبلی این روستا که بسیار فرسوده و زیر دکل های برق قرار گرفته بود، انگیزه اصلی این کار خیر بود که امیدواریم به حول قوه الهی تا شروع سال تحصیلی جدید به پایان برسد و صد البته گام کوچکی در تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده کشورم داشته باشم.