پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
 

 

از سال 86 تاكنون مطالعات مقاوم سازي 40 مدرسه با 669 كلاس درس و83 هزارو 280 متر مربع زير بنا انجام شده است.
كارشناس مسئول دفتر فني اداره كل نوسازي مدارس استان قم درگفتگو با خبرنگاران افزود: ازاين 40 مدرسه 15 باب با 274 كلاس و 33 هزارو 585 مترمربع زير بنا مقاوم سازي شده يا در دست اجراست و
تا كنون هزينه اي بالغ بر 36 ميليارد ريال از محل منابع ملي در اين خصوص تامين اعتبار گرديده است.
مهندس ابوالفضل حميدي مطلق افزود : با توجه به اين كه ايران جزء خطرپذيرترين مناطق زلزله خيز جهان محسوب مي شود و هر 5 سال زمين لرزه اي با صدمات فراوان در نقطه اي از كشور رخ مي دهد، دولت
برنامه هاي خاصي براي كاهش خطرات آن در نظر گرفته كه پس از زلزله بم ( با 40 هزار كشته ) ، به طور خاص به آن پرداخته مي شود. در اين راستا مقاوم سازي ساختمانهاي مهم دولتي ، تاسيسات زير بنايي ،
مكان هايي چون بيمارستان ها ، پل ها ، تأسيسات هسته اي ، مدارس و نقاط پرجمعيت در درجه اول اهميت قرار دارند.
حميدي اضافه كرد : نخستين سازمان دولتي پيشرو در مبحث مقاوم سازي، سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور است . طرح مقاوم سازي مدارس از سال 86 در دستور كار قرار گرفته است و تا سال 89 بالغ بر
9 هزار كلاس درس با زير بناي يك ميليون مترمربع در كل كشور مقاوم سازي شده است.
وي گفت : بزرگترين مدرسه مقاوم سازي شده در سطح استان ، مدرسه هدايتي واقع در خيابان انقلاب است. اين مدرسه داراي 40 كلاس و 5340 مترمربع زير بناست كه در سال 87 عمليات مقاوم سازي آن انجام گرديده است .
كارشناس فني اداره كل نوسازي مدارس افزود مقاوم سازي مدارس با هزينه اي حدود 25 تا 35 درصد از هزينه احداث انجام شده و اين امر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد.
حميدي خاطر نشان ساخت : مطالعات مقاوم سازي 45 مدرسه يك طبقه در مناطق روستايي استان نيز انجام گرفته است و عمليات اجرايي آن در برنامه قرار دارد.