پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

نخستین جشنواره خیرین مدرسه ساز منطقه یازده شهر تهران، پنجشنبه 9 اردیبهشت برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس تهران ، جشنواره خیرین مدرسه ساز در منطقه یازده شهرتهران با حضور جمعی از مدیران مدارس، رییس آموزش پرورش منطقه ،مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران ،نمایندگان اصناف و جمعي از خيرين بر گزار شد.

در این مراسم خانم ماجدی مدیر آموزش وپرورش منطقه یازده گفت:مدارس این منطقه از فرسوده ترین مدارس شهر تهران است.

همچنین صافی مشاورعالی شورا یاران  گفت:همه امور از مدرسه سر چشمه می گیرد تا می توانید به کار مدرسه سازی بپردازید.

در پایان مراسم تعهداتی از سوی خیرین صورت گرفت که در روزهای اتی اعلام خواهد شد.