پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

اداره كل نوسازي مدارس خوزستان در نظر دارد تعداد 290 دستگاه كامپيوتر پنتيوم 4 همراه با متعلقات را از طريق مناقصه خريداري نمايد.

جهت اطلاعات بيشتر تصوير ضميمه را مشاهده نماييد.