پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

                       فراخوان مناقصه عمومي   نوبت اول / نوبت دوم 

اداره كل نوسازي، توسعه وتجهيزمدارس استان قم درنظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  وآئين نامه هاي اجرايي آن و ازطريق مناقصه عمومي يك مرحله اي، پروژه هاي مقاوم سازي مدارس ذيل را براساس فهرست بهاء ابنيه و تاسيسات سال 88، به پيمانكاران واجد شرايط واگذارنمايد. بدين منظور اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صلاحيت معتبر پيمانكاري و ظرفيت كاري مجاز در رشته ابنيه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه  از روز سه شنبه مورخ10/03/1390  لغايت پنج‌شنبه مورخ‌12/03/ 1390 درساعات اداري به واحد قراردادهاي  اين اداره كل واقع درقم - سالاريه - فلكه پيچك - خيابان شهيدخليلي مراجعه نمايند. مهلت تكميل و تحويل اسناد تا ساعت  14 روز يكشنبه مورخ 22/03/1390 و زمان و مكان برگزاري جلسه مناقصه ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 23/03/1390  درمحل اين اداره كل مي باشد. 

                                   

 

عنوان پروژه

متراژ(مترمربع)

مبلغ برآورد  (ريال)

تضمين شركت در مناقصه

1

مقاوم سازي مدرسه ابتدايي حيات

1995

175/712/762/1

000/850/11   ريال

2

مقاوم سازي پيش دانشگاهي گيوه چي

2365

300/585/847/ 1

000/100/12     ريال

3

مقاوم سازي دبيرستان حجاب

2600

000/348/025/2

000/600/12     ريال

4

مقاوم سازي دبيرستان شاهدعلي اكبر

1712

160/960/437/1

000/850/10     ريال

5

مقاوم سازي دبستان ملاصدرا

1474

860/707/112/1

000/000/10    ريال

6

مقاوم سازي دبستان پورمحمدي

1585

675/067/194/1

000/000/10     ريال

7

مقاوم سازي دبيرستان جدا

1689

510/550/328/1

000/600/10    ريال