پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

مناقصه خرید تجهیزات ورزشی

اداره كل نــــوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان در نظر دارد تجهيـــزات ورزشي زير را از طريق برگزاری منـــــــاقصه خريداري نمايد .

لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ، در ساعات اداری به واحد تجهیزات این اداره کل واقع در اهواز کمپلو خیابان امیر کبیر شمالی نبش خیابان شرف مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دریافت و پیشنهادات خود را در بازه زمانی زیر به دبیرخانه این اداره کل تسلیم نمایند .

1 اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ 19/08/90 لغایت تاریخ 26/08/90 به فروش می رسد .

2 تسلیم پیشنهادها از تاریخ 28/08/90 تا پایان وقت اداری مورخ 08/09/90 می باشد . ( به مدت 10 روز )

3 مدت اجرای کار و تحویل تجهیزات موضوع مناقصه پس از عقد قرارداد ( 3 ماه ) می باشد .

4 مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :

تاريخ و زمان گشايش پاكت ( الف ) : 09/09/90 ساعت 10 صبح

تاريخ و زمان  گشايش پاكت ( ب ) : 09/09/90 ساعت 11 صبح

تاريخ و زمان گشايش پاكت ( ج ) : 20/09/90 ساعت 10 صبح

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه معادل 5% مبلغ پيشنهادي مي باشد .

ردیف

موضوع

تعداد

 

ردیف

موضوع

تعداد

1

صفحه و مهره شطرنج

1922

18

دستگاه دراز و نشست

274

2

ميز و صندلي و ساعت شطرنج

311

19

ست كامل ژيمناستيك

9

3

ميز تنيس روي ميز

332

20

مخروط پلاستيكي

656

4

تابلوي اسكوربورد

18

21

ست كامل دو و ميداني

5

5

تشك عايق و محافظ ديوارها

3347

22

پايه و تور بدمينتون

242

6

پايه واليبال با تور و آنتن

209

23

شاتل بدمينتون

537

7

تخته بسكتبال سقفي تاشو

4

24

راكت بدمينتون

796

8

تخته بسكتبال زميني

174

25

راكت تنيس روي ميز

1310

9

دروازه هندبال كامل

232

26

توپ تنيس روي ميز

779

10

تشك كشتي با رويه

13

27

توپ هندبال

1138

11

تشك ورزشهاي رزمي

14

28

توپ واليبال

2555

12

ترازوي قد و وزن

43

29

توپ فوتسال

6580

13

كف شوي سالن ورزشي

24

30

توپ بسكتبال

2220

14

بالابر

18

31

ست كامل وزنه برداري

3

15

كمكهاي اوليه

63

32

حلقه هولاهوپ

7478

16

ميله بارفيكس اصلاح شده

261

33

طناب مخصوص طناب كشي

610

17

تخته انعطاف پذيري

268

--

-----------

-----

** پيشنهاد دهنده مي بايست قيمت واحد و قيمت كل كليه رديف ها ( 33 رديف ) را در فرم پيشنهاد قيمت درج و قيمت سرجمع در ذيل برگه پيشنهادي نوشته شود ، بديهي است برنده بر اساس قيمت كل رديفها ( 33 رديف ) مشخص خواهد شد . **