پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
 

اداره كل نوسازي ؛ توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي در نظر دارد اقلام مورد نياز ذيل را با اعتبار تقريبي سه ميليارد ريال (000/000/000/3 ) از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

كامپيوتر 600 دستگاه – بدون مانيتور

لذا ازشركتها و عرضه كنندگان واجد شرايط دعوت مي شودحداكثر ظرف مدت 5 روز پس از چاپ اولين آگهي روزنامه جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس اراك – خيابان دانشگاه – روبروي بهزيستي ؛ اداره كل نوسازي مدارس – امور قراردادها مراجعه نمايند.

توضيحات :

شركت كنندگان درمناقصه مي بايست صلاحيت لازم از شوراي عالي انفورماتيك را دارا باشند.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 1-3670100 با واحد كامپيوتر داخلي 245 تماس حاصل فرمائيد.

جهت دريافت مدارك مناقصه اينجا كليك فرمائيد.