پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمانشاه

آگهي فراخوان نخست خريد تجهيزات نوبت اول

اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات اداري ،كلاسي ،ورزشي،كارگاهي وآزمايشگاهي برابر مشخصات  از طريق مناقصه   اقدام    نمايد .

خواهشمند است فروشندگان و توليد كنندگان و شركتهاي واجد شرايط حداكثر ظرف مدت چهارده روز از تاريخ چاپ آگهي در روزنامه ايران        مورخ 2/5/90  جهت شركت واعلام آمادگي در فراخوان و تحويل مدارك لازم به گروه پيمان اين اداره كل واقع در خيابان عشاير ، خيابان نهضت مراجعه نماييد.

(آدرس سايت اينترنتي پايگاه اطلاع رساني مناقصات  http:/www.spac.ir  )

 ( هزينه چاپ آگهي فراخوان بعهده برندگان مناقصه مي باشد )