پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
اولويت اعتبار ۱۰۰۰ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نوسازي مدارس کشور در سال ۹۰ براي مناطق محروم و کم برخوردار است.

به گزارش موج، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: به دليل قدمت شهر تهران، شايد مدارس فرسوده در اين شهر بيشتر باشد، اما ميزان و مقدار اين فرسودگي مشخص نيست، اما در کل اولويت اعتبار هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نوسازي مدارس کشور در سال ۹۰ براي مناطق محروم و کم برخوردار است.
اسدالله عباسي تصريح کرد: اولويت اعتبار ۱۰۰۰ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نوسازي مدارس کشور در سال ۹۰ براي مناطق محروم و کم برخوردار است.
نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در هزينه کردن اين اعتبار بايد به مناطقي که ساليان سال است در شرايط نامناسبي قرار دارد، خصوصا مناطق حادثه حيز کشور دقت کافي شود.
وي افزود: تهران با قدمت آموزشي که دارد يقينا مدارس فرسوده بيشتري نيز دارد، اما از ميزان و چگونگي اين مدارس فرسوده مشخص نيست.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: شايد تهران داراي بيشترين مدارس فرسوده باشد، اما دليل نمي‌شود که ميزان فرسودگي آن بيشتر از ساير مناطق کشور باشد.
وي گفت: به طور مثال، در مناطق شمالي کشور زمان مانده‌گاري فضاهاي مسکوني به دليل شرجي بودن آب وهواي آن منطقه، کمتر است يا در مناطق شمالي و جنوبي شايد مدارس خيلي قدمت نداشته باشند، اما به دليل اقليم منطقه درحال تخريب هستند که نياز به بازسازي و نوسازي دارند.
عباسي تاکيد کرد: نبايد فراموش شود که اولويت اول اين بودجه بايد شامل حال مدارس کپري شود و اگر اين قانون اجرا شود در کشور ديگر مدارس کپري و تخريبي نخواهيم داشت.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد که اعتبارهزار ميلياردتوماني هرچه سريع‌تر اجرايي شود.