پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٥ فروردین ١٣٩٨
 
اولويت اعتبار ۱۰۰۰ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نوسازي مدارس کشور در سال ۹۰ براي مناطق محروم و کم برخوردار است.

به گزارش موج، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: به دليل قدمت شهر تهران، شايد مدارس فرسوده در اين شهر بيشتر باشد، اما ميزان و مقدار اين فرسودگي مشخص نيست، اما در کل اولويت اعتبار هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نوسازي مدارس کشور در سال ۹۰ براي مناطق محروم و کم برخوردار است.
اسدالله عباسي تصريح کرد: اولويت اعتبار ۱۰۰۰ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نوسازي مدارس کشور در سال ۹۰ براي مناطق محروم و کم برخوردار است.
نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در هزينه کردن اين اعتبار بايد به مناطقي که ساليان سال است در شرايط نامناسبي قرار دارد، خصوصا مناطق حادثه حيز کشور دقت کافي شود.
وي افزود: تهران با قدمت آموزشي که دارد يقينا مدارس فرسوده بيشتري نيز دارد، اما از ميزان و چگونگي اين مدارس فرسوده مشخص نيست.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: شايد تهران داراي بيشترين مدارس فرسوده باشد، اما دليل نمي‌شود که ميزان فرسودگي آن بيشتر از ساير مناطق کشور باشد.
وي گفت: به طور مثال، در مناطق شمالي کشور زمان مانده‌گاري فضاهاي مسکوني به دليل شرجي بودن آب وهواي آن منطقه، کمتر است يا در مناطق شمالي و جنوبي شايد مدارس خيلي قدمت نداشته باشند، اما به دليل اقليم منطقه درحال تخريب هستند که نياز به بازسازي و نوسازي دارند.
عباسي تاکيد کرد: نبايد فراموش شود که اولويت اول اين بودجه بايد شامل حال مدارس کپري شود و اگر اين قانون اجرا شود در کشور ديگر مدارس کپري و تخريبي نخواهيم داشت.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد که اعتبارهزار ميلياردتوماني هرچه سريع‌تر اجرايي شود.