پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

مميزي سيستم مديريت كيفيت اداره كل نوسازي مدارس كردستان

 

 اداره كل نوسازي مدارس كردستان مورد بازديد سرمميزين مهندس عظيم لو و رحيمي به نمايندگي شركت آلماني توف قرار گرفت . در ابتداجلسه اي در اتاق مدير كل با حضور مهندس شيرزادي و معاونين و مسئولين واحد ها تشكيل گرديد و سپس واحد هاي فني نظارتي و اداري توسط مهندسين نامبرده جهت مطابقت با فرآيند استاندارد ايزو 9001:2008   سيستم مديريت كيفيت و كسب گواهينامه ، مورد بررسي و بازديد قرار گرفت .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان