پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
 

مميزي سيستم مديريت كيفيت اداره كل نوسازي مدارس كردستان

 

 اداره كل نوسازي مدارس كردستان مورد بازديد سرمميزين مهندس عظيم لو و رحيمي به نمايندگي شركت آلماني توف قرار گرفت . در ابتداجلسه اي در اتاق مدير كل با حضور مهندس شيرزادي و معاونين و مسئولين واحد ها تشكيل گرديد و سپس واحد هاي فني نظارتي و اداري توسط مهندسين نامبرده جهت مطابقت با فرآيند استاندارد ايزو 9001:2008   سيستم مديريت كيفيت و كسب گواهينامه ، مورد بررسي و بازديد قرار گرفت .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان