پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

نشست اعضای مجمع خیرین مدرسه سازمنطقه 12 درمحل این مجمع برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز شهرتهران ،نشست مجمع خیرین مدرسه سار منطقه 12با حضور مدیرآموزش وپرورش منطقه ،مسئول مشارکتهای مردمی ومدارس غیردولتی منطقه ومسئول دفترنمایندگی مجمع خیرین دراین منطقه ،روز چهارشنبه نهم آذر ماه برگزار شد.
ارائه گزارشی ازفعالیت های انجام شده دردفتر ،برنامه ریزی برای برگزاری جلسه هم اندیشی ششم درتاریخ 19 آذر با حضور شورای معاونین منطقه وشورای موسسان مدارس غیردولتی ،مطرح کردن مسائل مربوط به جشنواره آینده خیرین منطقه وبررسی مشکلات جشنواره پیشین از جمله موضوعات مطرح شده دراین جلسه بود.
همچنین دراین جلسه تصمیم گرفته شد ،با مدیرانی که باید درمدارسشان قلک توزیع شود ،جلسه ای تشکیل شود.
بنا براین گزارش تهیه متن ومشخصات مدارس جهت فرستادن بروشور مدارس فرسوده منطقه از جمله مصوبات این جلسه بود.