پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

 

تعداد کلاس

زیربنا

اعتبار (میلیون ریال)

مجموع 27سال قبل از دولت نهم

5428

806323

766601

5سال و 7ماه از دولت نهم و دهم

2334

432147

2335684

با حمایت دولت خدمتگزار و تلاش همکاران در نوسازی مدارس استان بوشهر در بخش مدرسه سازی در دولت نهم و 1سال و 7ماه از دولت دهم تقریباً نصف کل 27 سال قبل کلاس درس احداث شده است.