پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
 

 

اجراي مطلوب امر مقاوم سازي مدارس همچنان بعنوان يك كار شاخص فني در جامعه فني مهندسي كشور مطرح است و ديگر دستگاههاي اجرايي نيزمنتظر فرايند اين كارند تا نقشه راهي براي ساير دستگاههاي عمراني شود .

به گزارش دبيرخانه شوراي فني منطقه 5 كشور (نوسازي مدارس فارس ) مهندس محمد حسين ترابي زاده معاون فني و نظارت سازمان نوسازي مدارس كشور كه رياست اين شورا را برعهده دارد . در نشست فني اين شورا كه     به ميزباني نوسازي مدارس كهكيلويه و بويراحمد در ياسوج با حضور مديران و معاونين استانهاي كرمان ، بوشهر ، هرمزگان و فارس برگزار شد ، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد : از آنجا كه ساير دستگاههاي عمراني كار همچون وزارت مسكن درگير مقوله مقاوم سازي ساختمانهاي قديمي هستند همه نگاه ها به وزارت آموزش و پرورش به عنوان سكاندار اين حركت فني پيچيده بوده تا در واقع نقشه راهي براي آنان در مقوله ايمن سازي فضاهاي غيرفني باشد و از اين حيث بايد در برنامه پنجم توسعه نيز نظر نمايندگان مجلس را به اين قضيه معطوف ساخت تا به تداوم اين كار مهم رأي مثبت دهند چرا كه در طول دوره برنامه چهارم علي رغم تصويب اعتبار 4 هزار ميلياردي كه با تعديل به 7 هزار ميليارد تومان مي رسد صرفاً 2 هزار و 600 ميليارد تومان (25درصد) در اختيار سازمان قرار گرفت كه بر اساس آن 45 هزار كلاس قديمي بازسازي و 20 هزار كلاس غيراستاندارد نيز مقاوم سازي  شوند كه مي طلبد براي ايمن سازي حدود 190 هزار كلاس درس ديگر در سطح كشور براي تصويب ماده 27 برنامه پنجم كه به فصل اعتبارات آموز ش و پرورش مربوط مي شود از سوي مديران كل استانها به نمايندگان دلسوز مردم در مجلس شوراي اسلامي تأكيدات لازم صورت گيرد چرا كه به تعبير رييس كمسيون آموزش و تحقيقاتمجلس برداشت ميلياردي از ذخيره ارزي براي ايمن سازي و امنيت فني بخشيدن به فضاهاي آموزشي دردنيا بي سابقه است شايان ذكر است درطول برگزاري شوراي منطقه اي ، اعضاء با بازديد از روند احداث پروژه هاي آموزشي در استان ميزبان با بررسي و بيان نكات فني فضاها از سير رو به رشد مدرسه سازي در كهكيلويه و بويراحمد تقدير كرد.

 

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس