پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 
 
مقاوم سازی 60 مدرسه فرسوده در استان تهران
براساس گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان تهران در سال جدید 60 مدرسه فرسوده مقاوم سازی و در مهرماه تحویل ادارات آموزش و پرورش شده است. این مدارس شامل 950 کلاس است.