پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 
در سال جاري با پيگيري هاي انجام شده، مبلغ سي ميليارد تومان از اعتبارات سال 90 و در دو سال 91 و 92 علاوه بر اعتبارات استاني هر سال مبلغ 25 ميليارد تومان از سوي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور به اداره كل نوسازي مدارس استان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان شمالي، احمد رضا عفتي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري در اين جلسه گفت با توجه به اهميت آموزش كه بايد در فضاي مستحكم و مطمئن و مقاوم و زيبا صورت گيرد، خبرداد مقاوم سازي 780 كلاس با اعتباري بالغ بر 62 ميليارد و 400 ميليون تومان تاپايان سال مالي 90 به اتمام مي رسد.
عفتي محروم بودن خراسان شمالي را در اين بعد نيز مورد توجه قرار داد و گفت: در خراسان شمالي بيش از 1600 مدرسه تخريبي نيازمند نوسازي است و در سال جاري نيز با پيگيري هاي انجام شده از سوي مسئولين استان، به ويژه استاندار محترم، مبلغ سي ميليارد تومان تاكنون از اعتبارات سال 90 و در دو سال 91 و 92 علاوه بر اعتبارات استاني هر سال مبلغ 25 ميليارد تومان از سوي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور به اداره كل نوسازي مدارس استان اختصاص داده شده است تا اينكه تعداد 1664 كلاس باقيمانده در استان را طي سه سال 90 و91 و 92 به اتمام و بهره برداري رساند .