پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

مدير كل توسعه ، تجهيز و نوسازي مدارس استان تهران گفت : عمليات مقاوم سازي در 51 مدرسه در شهرهاي مختلف اين استان تا اول مهر به پايان مي رسد و به آموزش وپرورش واگذار مي شود. آقاي عباسي در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر افزود : اين مدارس با زيربناي 98 هزار و 506 متر مربع از 802 كلاس درس تشكيل شده است.
وي گفت : براي مقاوم سازي اين مدارس حدود 20 ميليارد تومان اعتبار  اختصاص داده شده است.
عباسي افزود : از آغاز اجراي طرح هاي مقاوم سازي مدارس در سال 86 تا پايان سال 89 ، 251 مدرسه با زيربناي 444 هزارو 725 متر مربع ، متشكل از 3256 كلاس درس در استان تهران مقاوم سازي شده است. وي گفت: از اين تعداد مدرسه ، 125 مدرسه با زيربناي 232 هزارو 879 مترمربع متشكل از 1727 كلاس درس در شهر و 126 مدرسه با زيربناي بيش از 211 هزار متر مربع در شهرستان هاي تهران قرار دارد.
استان تهران از استان هاي پيشرو در مقاوم سازي مدارس است.