پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
 

اعضاي كمسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي طي بازديد از محل دبيرستان نمازي شيراز كه در حال مقاوم سازي است ، روند مقاوم سازي مدارس در استان فارس را از نزديك مورد ارزيابي و بررسي قراردادند.

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

در اين بازديد ابتدا احمد دست نيان مديركل نوسازي مدارس با اشاره به قدمت 60 ساله دبيرستان نمازي يادآور شد اين آموزشگاه در سال 1292 تأسيس و پس از چندين بار تغيير در ساختمان آن ، ساختمان فعلي در سال 1329 طراحي و متناسب با معماري بومي احداث شده است و از آنجا كه فاقد استحكام لازم بود و به دليل اهميت آن از نقطه نظر ميراث فرهنگي با اولويت ويژه در طرح مقاوم سازي قرار گرفت و با استفاده از خدمات فني مهندسي دانشگاه شيراز عمليات مقاوم سازي آن توسط اداره نوسازي مدارس استان فارس شروع شد كه انتطار مي رود انشاء ا...  از اول مهرماه سال جاري  مجددا ً مورد استفاده آموزشي دانش آموزان عزيز آنهم با مقاومت و ايمني كامل در برابر خط زلزله قرار گيرد.

در جريان اين بازديد دكتر عباسپور رييس كمسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعتبار ويژه مجلس شوراي اسلامي براي ايمن سازي مدارس كشور افزود در سال جاري 158 ميليارد تومان از طرف دولت اعتبار لحاظ شده بود كه مجلس آن را به 658 ميليارد تومان افزايش داد تا روند بهسازي مدارس در سال جاري تداوم داشته باشد و مابقي اعتبار آن كه بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان است چنانچه تعديل به آن تعلق نگيرد( چون در سال بايد تعديل را به آن اضافه كرد ) در قالب برنامه 5 ساله پنجم اعتبار مورد نياز همراه با مبلغ تعديل كه حدود سه هزار ميليارد تومان است بايد تأمين و در جريان ايمن سازي مدارس هزينه گردد.

 

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس