پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

  معرفي اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه به عنوان دستگاه موفق  در رعايت مصرف انرژي

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس استان كرمانشاه ، در جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها كه در سالن شهداي دولت استانداري كرمانشاه برگزار شد نوسازي مدارس استان توسط مدير كل توزيع برق استان به عنوان دستگاه برتر كه از سال گذشته تاكنون كمترين ميزان استفاده از انرژي برق را داشته است معرفي و مورد تقدير قرار گرفت .

لازم به ذكر است از سال 1388 در راستاي رعايت الگوي مصرف كميته اي جهت پيگيري راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس استان تشكيل و تمامي موارد پيشنهادي از طرف سازمان متبوع و اعضاي كميته مذكور در مراحل احداث پروژه هاي استان رعايت و اعمال گرديده است.