پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، ساماندهي فضاهاي آموزشي و رفع مشكلات حقوقي و قانوني واحدهاي آموزشي را براي اخذ سند مالكيت، از برنامه‌هاي مهم و اولويت‌دار وزارت آموزش وپرورش در سال پيش‌رو دانست.
ايلنا: معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، ساماندهي فضاهاي آموزشي و رفع مشكلات حقوقي و قانوني واحدهاي آموزشي را براي اخذ سند مالكيت، از برنامه‌هاي مهم و اولويت‌دار وزارت آموزش وپرورش در سال پيش‌رو دانست.
"احمد حيدري" در حاشيه‌ي برگزاري بيست‌وهشتمين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش كشور اظهار كرد: تحصيل اسناد مالكيت املاك تعلق به وزارت آموزش و پرورش، اجراي بخشنامه تبديل به احسن كردن املاك آموزش و پرورش و برنامه‌ريزي براي حذف مشكل مدارس قلع و قمعي و استيجاري از اولويت‌هايي بود كه در كارگروه حقوقي اجلاس نيز مورد تاييد روساي آموزش و پرورش واقع و بر اين مهم تاكيد شد.
وي در توضيح نحوه اجراي اين برنامه گفت: در حال حاضر شناسايي و رصد فضاهاي آموزشي همكاري بيش از 2 هزار مهندس فني آغاز شده و نتيجه در حال استخراج است و از سويي 11 هزار و 200 ميليارد ريال از بخش بازسازي و بودجه عمراني براي احداث فضاهاي آموزشي جديد و تخريب و بازسازي يا مقاوم‌سازي فضاهاي فرسوده اختصاص داده شده است.
حيدري ادامه داد: بخشنامه‌اي هم خرداد ماه سال جاري به ادارات كل آموزش وپرورش به استان‌ها ارسال شده است كه با استناد به تصويب نام سال 85 هيات وزيران كه حق استفاده از عرصه و اعيان ساختمان‌ها و تاسيسات آموزشي متعلق به قواي سه گانه را به آموزش و پرورش واگذار كرده بود، استان‌ها در اين زمينه فعال شوند.
رئيس ستاد برگزاري اجلاس روساي آموزش و پرورش روند برگزاري برنامه‌‌هاي دومين روز اين اجلاس را بسيار مثبت ارزيابي كرد و افزود: كارگروه‌هاي 20 گانه اجلاس با قوت و دقت فراوان موفق به كسب نظرات تخصصي روساي آموزش و پرورش شده كه مصوبات آن در حال تدوين و ارائه به اجلاس است.