پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان توسعه مشارکت هاي مردمي و مدارس غير دولتي اعلام کرد: 25 درصد مدارس کشور در برنامه پنجم توسعه به واحدهاي غير دولتي واگذار مي شود.

"علي باقرزاده" در گردهمايي روسا و مديران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان سمنان در شهميرزاد خواستار توجه ويژه به اقتصاد در آموزش و پرورش شد و افزود: بايد با منابع محدود موجود به اولويت هاي مهم آموزش و پرورش پرداخت.
وي با بيان اينکه تحول مهم ترين ماموريت آموزش و پرورش است اظهار داشت : مهم ترين محور در اين تحول معلم و مدارس هستند.
باقر زاده تصريح کرد: مدرسه بايد کانون تحول محله باشد و در اين زمينه 10هزار مدرسه قرآن در نوبت دوم با اعتباري بالغ بر 500 ميليارد ريال راه اندازي مي شود.
رئيس سازمان توسعه مشارکت هاي مردمي و مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش از وجود 37 هزار کلاس چند پايه و 27 هزار مدير ، آموزگار در کشور خبر داد و گفت: براي کاهش اين نابرابري ها و عدالت آموزشي براي اولين بار امسال مجتمع هاي آموزشي در مناطق روستايي افتتاح مي شود که مجموعه اي از واحدهاي آموزشي از يک يا چند دوره تحصيلي را در بر مي گيرد.
در اين گردهمايي مسوولان ادارات آموزش و پرورش شهرها و مناطق استان سمنان با اهداف و نحوه اداره مجتمع هاي آموزشي آشنا شدند