پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨

 معاون امور مجلس و استانهاي وزارت آموزش و پرورش از تعهد يک هزار ميليارد توماني خيرين مدرسه ساز براي توسعه فضاهاي آموزشي کشور درسالجاري خبر داد.

احمد حيدري"  در دامغان گفت: اين رقم نسبت به تعهدات خيرين در سال گذشته 370 ميليارد تومان بيشتر است.
وي به طرح ساخت مجتمع هاي آموزشي، هنري و فرهنگي در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: اين مجتمع ها براي چند روستاي نزديک به هم ساخته مي شود و وزارت آموزش و پرورش نيز براي کمک به ساخت اين مجتمع ها کمک مالي مي کند.
حيدري با اشاره به برگزاري آزمون استخدامي در اين وزارت خانه گفت: در اين آزمون که با شرکت بيش از 600 هزار داوطلب برگزار شد در مرحله اول 120 هزار نفر پذيرش و پس از آزمون تخصصي و مراحل مربوطه 40 هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش در مي آيند.
وي افزود: با پذيرش 26 هزار نفر نيروي خق التدريسي شمار نيروهايي که در سال آينده جذب مي شوند به 66 هزار نفر مي رسند.
معاون وزير آموزش و پرورش همچنين با اشاره به دستور رياست جمهوري مبني بر تبديل نيروهاي شرکتي گفت: اين وزارت خانه پس از طريق مراحل قانوني نيزوهاي شرکتي را به صورت قرارداد معين و يا قرارداد با وزارتخانه تبديل خواهد کرد