پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

معاون نوسازي مدارس فارس:بهترين مردم خير مي شوند.

خيرين فضايي مي سازند كه افرادي كه پايه گذار فرهنگ اين كشورند در اين مراكز آموزش مي بينند و در واقع خودشان پايه گذار فرهنگ و آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم مي شوند.

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس فارس، زهرا دالكي معاون فني نوسازي مدارس در جشنواره خيرين مدرسه ساز بخش بيضا با بيان  اين مطلب خاطرنشان كرد: در زندگي ماكار ي غير از خود سازي  نداريم و همه آمديم تا بسوي كمالات انساني حركت كنيم، لذا همانطور كه در گذشته تحصيل از مدارسي كه ا دبستان خطاب مي شد كه بعدها به دبستان تغيير نام يافت اغاز مي شد، پس مدرسه مكاني است براي تعليم و تربيت انسان و از اين لحاظ ما خوشحاليم كه در جمع خيريني هستيم كه فضايي را مي سازند كه پايه گذار فرهنگ اين كشور بوده و در واقع خودشان پايه گذار فرهنگ و آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم اند كه با اين وصف بايد گفت همانطور كه عا رفان با  عشق عارف مي شوند بهترين مردم هم خير مي شوند.

معاون فني نوسازي مدارس فارس با اشاره به عملكرد اين اداره كل در سال گذشته در سطح استان گفت: طي 6 سال اخير در بخش بيضاء 15 پروژه با ظرفيت 62 كلاس درس نوسازي ، بازسازي و يا مقاوم سازي شدند كه بالغ بر 2 ميليارد تومان هزينه در برداشته اند و هم اكنون نيز يك آموزشگاه 24 كلاسه با بيش از يك ميليارد تومان دراين بخش در حال اجراست.

در اين جشنواره همچنين اسدي زاده بخشدار بيضاء با اشاره به تأكيد قرآن كريم برامر تزكيه وتعليم خاطرنشان كرد: وقتي كه از ديدگاه امام صادق عليه السلام هر كس سهم اندكي در ساختن مسجد داشته باشد هفت در بهشت به او وعده داده شده است، پس پاداش مدرسه سازي نيز كه كمتر از مسجد سازي نيست در نزد حق منزلتي مشابه دارد چرا كه مدرسه محل رشد ، نمو و كسب معرفت و منش انسانهاست و عزيزان خير كه با درهم ، قلم و قدم در اين راه گام بر مي دارند در نزد ذات الهي اجرشان محفوظ است.

بخشدار بيضاء با اشاره به سابقه و پيشينه اين بخش در پيشتازي علم و دانش آنهم با داشتن چهره هاي فاخري چون منصور حلا ج و سيبويه افزود :، اين منطقه دين خود را به حوزه فرهنگ و دانش و همچنين نظام اسلامي با اهداء 250   شهيد اداكرده است و مي طلبد كه خيران و نيكوكاران به اين ديار در رفع مشكلات و تنگناها عنايت داشته باشند چرا كه دشمنان براي نسل جوان ما جنگ نرم را طراحي كردند كه  اگر مدارس ما فاقد امكانات باشند نسل جديد را در تيرس برنامه هاي خود كه همانا جداسازي از بدنه نظام اسلامي قرار خواهند داد، چرا كه امروزه دوستان و دشمنان به پرورش استعدادهاي جوانان ما كه حالت بالقوه دارند يقين پيدا كرده اند.

گفتني است در اين جشنواره محمود هاشمي نژاد رييس آموزش و پرورش بيضا نيز با اشاره به بركات آثاري كه پس از مرك نيز از انسان باقي مي ماند ، ساخت مدارس كه دانش آموزان با احساس امنيت در آن تحصيل نمايند را صدقه جاريه براي خيران دانست و فزود : در سيستم تحول بنيادين هدف فقط تعقير ساختار آموزشي نيست، بلكه محتوي نيز بايد تغيير يابد كه در اين راستا نوسازي مدارس و مجمع خيرين نقش مهمي در ساخت و ساز مدارس با نشاظ و مناسب دارند كه اميدوارم محقق گردد.

هاشمي نژاد افزود: در حالي كه در زمان طاغوت تعداد مدارس اين بخش به اندازه انگشتان يك دست هم نمي رسد امروز اغلب روستا داراي فضاهاي آموزشي است كه حدود 70 درصد آن را خيرين با اعتبار خود و يا با مشاركت دولت ساختند.

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس