پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 
 

طي حکمي از سوي مدير کل نوسازي مد ارس استان تهران،مهندس خيبر بيدارپور به سمت معاون شهرستان هاي اين اداره کل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان تهران صبح امروز 3/3/1393 در نشستي که با حضور مديران دواير داخلي اين اداره کل برگزار شد،معاون شهرستان هاي نوسازي مدارس استان تهران معرفي شد.

در اين نشست،مهندس داريوش ورناصري مديرکل نوسازي مدارس استان تهران،مهندس بيدارپور را واجد تجربياتي ارزشمندد در عرصه مديريت هاي مرتبط اجرايي معرفي نموده و تمرکز بر کيفيت بخشي ساخت فضاهاي آموزشي و پروژه هاي تحويلي مهرماه را از اولويت هاي پيش روي اين معاونت اعلام کرد.

گفتني است مهندس خيبر بيدارپور پيش از اين به مدت 4 سال مدير کل نوسازي مدارس استان کهگيلويه و بوير احمدبوده و مدت دو سال نيزبه عنوان مدير کل راه و شهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد فعاليت نموده است.