پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، طی بخشنامه‌ای به ادارات کل نوسازی مدارس استان تهران از معافیت تمام مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های مربوط به انشعاب آب، برق و فاضلاب خبر داد.

در بخشنامه مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها آمده است: «به پیوست، نظر مشورتی جانشین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص معافیت تمام مدارس و مراکز آموزشی و پرورش وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن از پرداخت هزینه‌های مربوط به انشعاب آب، برق و فاضلاب موضوع بند 112 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، ارسال می‌شود».

در نظر مشورتی جانشین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیر حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور آمده است: «نظر به اینکه مطابق بند 112 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تمام مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن از پرداخت هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف هستند لذا مطالبه هرگونه وجهی بابت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب مغایر با قانون است