پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

طي ارسال نامه اي مدارس از پرداخت حق انشعاب آب ، برق و فاضلاب معاف شدند .

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس كشور در پاسخ استعلام انشعابات سازمان نوسازي مدارس كشور ابوالفضل  الموتيان جانشين معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي ضمن ارسال نامه اي خطاب به قلي پور ، مديركل حقوقي و ارزيابي عملكرد سازمان نوسازي مدارس كشور چنين آورده است: نظر مشورتي « نظر به اينكه مطابق بند 112 قانون بودجه سال 1390 كل كشور كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش واحدهاي تابعه آن از پرداخت هزينه هاي مربوط به حق آب ، برق و فاضلاب معاف مي باشند و مطالبه هر گونه وجهي بابت هزينه هاي مربوط به حق انشعاب آب ، برق و فاضلاب مغاير با قانون است.