پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

معارفه ذيحساب جديد اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل

طي برنامه ريزي هاي بعمل آمده آقاي توحيد ابراهيمي بعنوان ذيحساب اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل جلسه معارفه با حضور آقاي مظفري رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي و هيأت همراه و معاونين و روساي دواير اداره كل نوسازي مدارس استان در دفتر مدير كل برگزار گرديد.

در ابتدا آقاي مظفري ضمن معرفي توحيد ابراهيمي بعنوان ذيحساب جديد، از زحمات آقاي ابراهيمي، ذيحساب قبلي تشكر كرد.

 

در پايان مهندس وحدتي پور ضمن جمع بندي جلسه، اهداف و رسالت اداره كل و انتظارات از ذيحسابي اداره كل را برشمرده و نسبت به انسجام و هماهنگي لازم در جذب صحيح اعتبارات و تحويل مدارس مورد نياز به دستگاه بهره بردار تأكيد نمود.