پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨

'ابراهیم امینی فرد': ره آورد دور سوم سفر رییس جمهوری و هیات دولت به این استان در بخش نوسازی و تجهیز مدارس تصویب 15 مصوبه است.

وی اضافه كرد: 15 مصوبه سفر هیات دولت به استان همدان با بیش از 400 طرح اج مصوبه سفر هیات دولت به استان همدان با بیش از 400 طرحرایی شامل 100 سالن ورزشی، 12 استخر دانش آموزی،250 نمازخانه در مدارس ،40 زمین چمن مصنوعی ، تخریب و باز سازی 238 كلاس درس خشت و گلی است.

وی اظهار داشت: همچنین استاندارد سازی سیستم گرمایشی یك هزار كلاس با 20 میلیارد ریال برای تجهیز مدارس، 20 میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان ها به وسایل كارگاهی و آزمایشگاهی و استفاده از فن آوری های پیشرفته در مدارس با دو هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار كه توسط وزارت آموزش و پرورش و استانداری تامین اعتبار می شود.

وی اضافه كرد: در حال حاضر عملیات اجرایی بسیاری از سالن های ورزشی، استخرها و نماز خانه آغاز شده و در حال اجرا است و مدارس خشت و گلی نیز در دست اجرا است و تخریب و بازسازی و یا مقاوم سازی و استفاده از مدارس پیش ساخته برای روستاها نیز اجرا شده است.

امینی فرد افزود: همچنین بیش از 40 میلیارد ریال برای تجهیزات جایگزین مدارس و تجهیز آنها به فن آوری های آموزشی اختصاص یافته و در حال اجرا است.

وی با بیان اینكه در مجموع در سفرهای اول و دوم سفر هیات دولت به استان همدان طرح های زیادی در بخش آموزش و پرورش اختصاص نیافته است افزود: درصد سهم استان همدان از اعتبار تخریب و بازسازی حدود 132 میلیارد ریال در سفر اول هیات دوم و احداث دو آموزشكده فنی در كبودراهنگ و اسدآباد در سفر دوم هیات دولت به استان همدان است.

وی اظهار داشت: در سفر سوم هیات دولت به استان تحول چشمگیری در مصوبات ایجاد شد كه نتیجه همدلی مسوولان ارشد ملی و استانی و برنامه ریزی های صورت گرفته است.