پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
 

بسمه تعالی

آقای مهندس غلامرضا رجائی مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان  به مناسبت آغاز باز گشائی مدارس درسال تحصیلی  91- 92  عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان طی مصاحبه مطبوعاتی با جراید را چنین تشریح کردند .

آقای مهندس رجائی ضمن  " گرامیداشت   یاد وخاطره هفته دفاع مقدس وضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 91- 92 این اداره کل در ششماهه اول سال جاری مجموعا " تعداد 144 پروژه با 708 کلاس درس که شامل 41 مدرسه با 396 کلاس مقاوم سازی و 103 پروژه با 312 کلاس درس جدید تحویل ادارات آموزش وپرورش مناطق نموده است پروژه های تحویلی شامل مدارس جدید سالنهای اجتماعات ، نمازخانه ، حصار ومحوطه مدارس می باشد.

وی همچنین درخصوص کلاس های کپری استان اعلام داشتند عوامل مختلفی که از قبیل شرایط جوی ، خشکسالی وبعضی عوامل اقلیمی باعث جابجایی جمعیت می کند که این جابجایی ها آموزش وپرورش رادریک منطقه با تراکم دانش آموزی مواجه می شود که برای آموزش این قبیل دانش آموزان ادارات آموزش وپرورش مناطق وحتی والدین آنها برای اینکه دانش آموزان از تحصیل باز نمانند مجبور به ساخت کلاس های موقت  می نمایند . که اداره کل نوسازی مدارس براساس ضوابط ودستور العمل های مربوطه از سال 1376 تا پایان سال 1388 طی 5 مرحله درخصوص برچیدن مدارس کپری تعداد 496 پروژه با 1265 کلاس با اعتباری بیش از 188 میلیارد ریال درمناطق محروم استان احداث وتحویل آموزش وپرورش مناطق نموده است وی افزود درحال حاضر نیز با توجه به هماهنگی ها لازم به عمل آمده با ادارات آموزش وپرورش مناطق ، درصورت وجود کلاس غیراستاندارد جهت بررسی وبرنامه ریزی به اداره کل آموزش وپرورش اعلام می گردد تا بعداز هماهنگی با این اداره کل وجمع بندی نهایی با توجه به منابع اعتباری که دراختیار اداره کل نوسازی مدارس قرار می گیرد درصورت وجود اعتبار نسبت به بر چیدن  آن اقدام گردد.

ضمنا" ایشان تاکید نمودند با توجه به خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت های آن در رفع محرومیت  درمناطق جنوب این استان مدارس کپری وجود ندارد تنها درمواردی کلاس موقت غیراستاندارد جهت رفع نیاز تشکیل شده است که درصورت وجود اعتبارات لازم نسبت به برچیدن همین موارد اقدام می گرددضمنا " با توجه به شروع طرح تخریب وبازسازی مدارس از سال 85 این اداره کل مبادرت به بازسازی 622 مدرسه با تعداد 4231 کلاس درس نموده است که تاکنون نزدیک به 85 درصد آن ساخته وتحویل ادارات آموزش وپرورش شده است که انشاالله درصورت ابلاغ اعتبارات کافی طی سال های  91- 92 بقیه مدارس که احتیاج به بازسازی ومقاوم سازی داشته باشند اقدام لازم معمول خواهد شد.

تلاش در راه مدرسه سازی خود جهادی مقدس است ( مقام معظم رهبری )

مردم بدانند که کمک به مدارس، کمک به خودشان وبه فرزندانشان به این کشوروملت است

( امام خمینی )

وی همچنین درخصوص اینکه خیرین محترم با ساختن مدرسه باقیات وصالحات برای خود برجای
می گذارند وتا دانش آموزان درآن درس می خوانند نامشان زنده است واز فیوضات آن بهره میگیرند تاکید نمودند  جهت جذب وهدایت کمک های خیری درسال 75 توسط سازمان نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس کشور تمهیدات لازم جهت تشکیل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور وبه دنبال آن مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها انجام گردید که با کمک آموزش وپرورش وادارات کل نوسازی مدارس بستری مناسب جهت جذب کمک های خیرین را ایجاد شده که رشد میزان کمک های مردمی نشان دهنده موفقیت دراین زمینه می باشد

عملکرد این اداره کل که از سال 76 تا 1390 بالغ بر 41 پروژه شامل 136 کلاس درس و12 سالن با اعتباری بیش از 98 میلیارد ریال ساخته شده ودرسال 91 نیز خیرین محترم تعهد ساخت 9 مدرسه را داده اند که تحقق آن  این موضوع را اثبات می نماید . درپایان از همه خیرین عزیز که توانایی مالی دارند تقاضا دارم که به کمک آموزش وپرورش شتافته ودرجهت کمک به مدارس اعم از ساخت وتجهیز همت گمارند که علاوه بر اجر اخروی بستر مناسبی جهت آموزش عزیزانمان فراهم می نماید

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین بیان داشت خیرین عزیز ومحترم مدرسه سازد درصورت تمایل به انجام این عمل خیرخواهانه وخدا پسندانه که نوعی باقیات والصالحات است می توانند
کمک های نقدی  خود را به شماره حساب 2306380362 نزد بانک ملت به نام کمک های مردمی وهدایای خاص اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان واریز نمایند .

ضمنا " با توجه به شروع طرح تخریب وبازسازی مدارس از سال 85 این اداره کل مبادرت به بازسازی 622 مدرسه با تعداد 4231 کلاس درس نموده است که تاکنون نزدیک به 85 درصد آن ساخته وتحویل ادارات آموزش وپرورشده است که انشاالله درصورت ابلاغ اعتبارات کافی طی سال های  91- 92 بقیه مدارس که احتیاج به بازسازی ومقاوم سازی داشته باشند اقدام لازم معمول خواهد شد.

تلاش در راه مدرسه سازی خود جهادی مقدس است ( مقام معظم رهبری )

مردم بدانند که کمک به مدارس، کمک به خودشان وبه فرزندانشان به این کشوروملت است

( امام خمینی )

وی همچنین درخصوص اینکه خیرین محترم با ساختن مدرسه باقیات وصالحات برای خود برجای
می گذارند وتا دانش آموزان درآن درس می خوانند نامشان زنده است واز فیوضات آن بهره میگیرند تاکید نمودند  جهت جذب وهدایت کمک های خیری درسال 75 توسط ریاست وقت سازمان نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس کشور آقای مهندس بوربور تمهیدات لازم جهت تشکیل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور وبه دنبال آن مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها انجام گردید که با کمک آموزش وپرورش وادارات کل نوسازی مدارس بستری مناسب جهت جذب کمک های خیرین را ایجاد شده که رشد میزان کمک های مردمی نشان دهنده موفقیت دراین زمینه می باشد