پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر مديرکل توسعه، تجهيز و نوسازي مدارس استان گفت: 152کلاس درس تامهر امسال به آموزش و پرورش استان بوشهر تحويل مي شود. این کلاس ها در قالب 33 طرح  آموزشي، پرورشي و ورزشي در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.

محمد رضا ايرج زاده افزود: براي ساخت اين طرح ها با زيربناي 30هزار و 228مترمربع 125ميليارد و 195ميليون ريال هزينه شده است. وي اضافه کرد: امسال برای  اجرای 278 طرح آموزشي، پرورشي، فرهنگي و تربيت بدني برنامه ریزی و براي اجراي آنها 253ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافته است.

آقای ايرج زاده گفت: خيران مدرسه ساز هم برای ساخت 29 واحد آموزشی با 75ميليارد ريال اعتبار تعهد کرده اند.وي  اضافه کرد: هم اکنون بيش از 40 طرح مشارکتي نيمه تمام در استان بوشهر وجود دارد که تخصيص به موقع اعتبارات و تکميل اين پروژه ها زمينه جذب و جلب مشارکت خيرين مدرسه ساز را در استان بوشهر فراهم مي کند.اکنون هزار و 630فضاي آموزشي، پرورشي و رفاهي در استان بوشهر وجود دارد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر