پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

متن مصاحبه جناب آقاي مهندس قائمي با شبكه خبر سيماي مركز اراك بمناسبت چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان مركزي

 

آقاي مهندس قائمي مدير كل محترم نوسازي مدارس استان مركزي در حاشيه برگزاري نهمين جلسه ستاد هماهنگي چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان مركزي طي مصاحبه اي با شبكه خبر سيماي مركز اراك اظهار داشتند : امسال مقرر است چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان مركزي را به حول و قوه الهي در يازدهم خرداد ماه سالجاري برگزار كنيم . اين جشنواره همه ساله بعنوان يك سنت حسنه و به عنوان تجليل و تكريم از خيرين مدرسه ساز استان برگزار خواهد شد و همچنين در سطح استان مقرر است تمام مناطق آموزش و پرورش اين جشنواره را برگزار نمايند و همينطور برخي از مديران محترم آموزش و پرورش در تلاش هستند كه بخاطر مشكلات برخي از خيرين محترم كه قادر به حضور در شهرستانها نيستند برنامه اي را اتخاذ نمايند تا اين جشنواره ها در مركز تهران برگزار كنند كه اين همت و تلاش اين عزيزان جاي تقدير و تشكر دارد.

آقاي مهندس قائمي افزودند : در سال گذشته و در جشنواره سيزدهم حدود 28 ميلياردو 600 ميليون تومان تعهد خيرين استان بوده است كه حدود 75 درصد از اين تعهدات تحقق پيدا كرده است و امسال يك رويكرد جديد در دست اقدام داريم تا سياستهاي جديد وزارت آموزش و پرورش را خدمت خيرين مدرسه ساز عزيز اعلام كنيم تا اين عزيزان بتوانند در اين شاخه ها نيز كار كنند اعم از كارهايي مثل ، تجهيزات مورد نياز مدارس ، هوشمند سازي مدارس و ساير كارهايي كه ما در برنامه هاي آموزش و پرورش داريم دنبال مي كنيم.

ايشان در بخش ديگري از صحبتهاي خود اشاره نمودند : ما در مجموع حدود 1654 خير را در سطح استان به ثبت رسانيديم كه هم اكنون در حال فعاليت هستند . و همچنين نزديك به 1800 كلاس درس توسط خيرين مدرسه ساز در سطح استان احداث شده است كه درصد خوبي از ميزان تعهدات بوده است و همچنين كلاسهاي فعال ما در سطح استان حدود 2700 كلاس داير است و برخي از آنها كه تعداد خيلي كمي مي باشند بصورت دو نوبته هستند كه با عنايت خيرين عزيز مدرسه ساز در سنوات گذشته با سياستگذاريها يي كه در آموزش و پرورش شده است تبديل به يك نوبته شده اند و در برخي از شهرستانها كه اصلا مشكل نداريم.

مهندس قائمي اضافه نمودند : پيش بيني امسال ما اين است كه خيرين مدرسه ساز بعنوان بازوي اجرايي آموزش و پروش به ياري ما بيايند و بتوانند برخي از مشكلات ما را در احداث و تجهيز و مكانهايي كه نياز به تجهيزات ويژه دارند مثل هوشمند سازي مرتفع سازند.

ايشان در خاتمه از تمامي دلسوزان تعليم و تربيت و فرهنگدوستان استان مركزي صميمانه تقدير و تشكر نمودند.