پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

در عصر روز سه شنبه مورخ 26/6/90، مصاحبه مطبوعاتی مشترکی با حضور مهندس رجایی، مدیرکل محترم اداره کل نوسازی مدارس کرمان آقای و معاون محترم مالی و اداری ایشان، آقای صافی زاده؛ و آقای فتحی، مدیرکل آموزش و پرورش کرمان و برخی از معاونین ایشان برگزار گردید. در این مصاحبه ابتدا با ذکر نام خداوند متعال سخنان خود را آغاز فرمودند و در ادامه گزارشی از عملکرد این اداره کل ارائه نمودند. ایشان در گزارش خود بیان فرمودند: « طی 5 مرحله تعداد 496 پروژه با تعداد 1265 کلاس کپری در مناطق محروم جنوبی استان اجرا شده است. همچنین از محل اعتبارات تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام، تا کنون تعداد 426 پروژه با 2422 کلاس با اعتباری بیش از 166 میلیارد تومان ساخته شده و تحویل آموزش و پرورش مناطق گردیده است. در سال جاری نیز تعداد 44 پروژه با 133 کلاس احداثی به علاوه تعدادی سالن از همین محل در دست اجرا می­باشد. » در پایان ایشان از همکاری صمیمانه مدیران آموزش و پرورش مناطق تشکر نمودند. در ادامه مصاحبه آقای فتحی مدیرکل آموزش و پرورش استان گزارشی در خصوص مسائل آموزشی و یک شیفته شدن مدارس استان ارائه کرده و از زحمات مسؤولان و کارکنان نوسازی مدارس تقدیر و تشکر کردند.