پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
 

بسمه تعالی

متن کامل مصاحبه مهندس هژبری با خبرنگار صدا وسیمای مرکز استان:

اداره کل نوسازی مدارس در راستای رسالت خطیر خود در سال 92 با برنامه ریزی مدون و هماهنگی آموزش و پرورش استان نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام و تهیه تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس اقدام نموده است.

 

در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام با وجود کمبود اعتبار با مدیریت بهینه پروژه ها توانسته ایم در اول مهرماه 92 همزمان با بازگشایی مدارس تعداد 6 فضای آموزشی تحویل آموزش و پرورش جهت بهره برداری دهیم.

این پروژه ها 2 باب هنرستان فنی ، 2باب دبستان و یک باب مدرسه راهنمایی می باشند که جمعاً تعداد 38 کلاسه درس با زیربنای 10704 مترمربع شامل می شود.

میزان هزینه صرف شده جهت این پروژه ها معادل 846/33 میلیون ریال می باشد تعداد 3باب از فضاهای مذکور با مشارکت موسسه برکت ساخته شده اند که میزان مشارکت ریالی آن موسسه محترم 8960 میلیون ریال می باشد.

جهت تأمین و جایگزینی بخشی از تجهیزات آموزشی فرسوده مدارس استان، تجهیزاتی شامل میز و نیمکت دانش آموزی، میز معلم، انواع صندلی معلم، کمد معلم، کمد کتابخانه ای، فایل و تخته وایت برد تهیه و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است میزان هزینه این تجهیزات معادل 3250 میلیون ریال بوده است.

همچنین با توجه به اثربخشی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی جهت تأمین نیازهای آزمایشگاهی و کارگاهی مدارس تعداد 258 مجموعه انواع کیت های درسی و تجهیزات آزمایشگاهی تهیه و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.