پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

 

مهندس بهادری مدیر کل نوسازی مدارس استان ایلام درخصوص اهمیت این همایش که در ابتدای اسفندماه جاری در تهران و با حضور 30 استان کشور برگزار می شود 

هدف از برگزاری چنین همایش هایی را اینگونه پاسخ دادند:

معماری خوب مدراس چه تأثیری بر روی بافت شهری دارد

از انجاییکه مدارس بعنوان مهمترین بناهای عمومی درون شهری محسوب می شوند چنانچه از یک معماری خوب برخوردار باشند همیشه کانون توجه قرار گرفته و نقش آن بر بافت شهری قابل انکار نیست.

استان ایلام چندتا شرکت کننده در این همایش دارد؟ و در چه بخشهایی در این همایش فعالیت و مسابقه می دهید؟

تعداد شرکت کنندگان 2 نفر (مهندس لیلی مهرپاک 3 طرح و مهندس شهرام باباخانیان (1طرح) می باشند که جمعاً 4 طرح را در بخش طراحی معماری ارائه نموده اند. در بخش عکاسی 2 طرح از پروژه های اجرا شده شرکت نموده اند.

  

* اهمیت همایش:

این همایش از آن جهت دارای اهمیت است که در معماری مدارس موجود تا حدودی به محتوای معماری اسلامی و تأثیرات آن بر کاربران مدارس و معماری ساختمان ها توجه نشده است. لذا سازمان نوسازی مدارس کشور در سالهای اخیر تلاش وافری در این زمینه داشته که این سمت و سو تغیر نماید و معماری مدارس به گونه ای انجام گیرد که علاوه بر هویت بخشی، مولفه ها و پارامترهای مدرسه ایرانی معماری اسلامی در مدارس خود را نمایان سازد و بتواند نیازهای دانش آموزان را فراهم نماید و انرژی معلم و دانش آموزان کمتر صرف معایب معماری گردد.

 

* هدف از برگزاری چنین همایش هایی را اینگونه پاسخ دادند

هدف از برگزاری چنین همایش هایی، هویت بخشیدن به ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی در کنار توجه به زیباساختن و استحکام بنا و استفاده از متخصصان و معماران در طراحی و ارائه ایده های خود که بتوانند سازمان نوسازی مدارس کشور و ادارات کل نوسازی مدارس استان ها را در احداث مدارس ایرانی با معماری اسلامی یاری دهند که این مدارس بتوانند انسانهایی متدین، صالح و کارآمد را در خود تربیت کنند.

 

* معماری خوب مدارس چه تأثیری بر روی بافت شهری دارد

از آنجائیکه مدارس بعنوان مهمترین بناهای عمومی شهر محسوب می شوند لذا می توان گفت که مدرسه پرچم معماری است و چنانچه از یک معماری خوب برخوردار باشد مقدم بر سایر ساختمانهای محله و شهر می باشد و همیشه کانون توجه قرار گرفته و در جزئیات و کلیات می تواند بر معماری بناهای اطراف اثر بگذارد لذا نقش یک مدرسه بافت شهری قابل انکار نیست.

* استان ایلام چند تا شرکت کننده در این همایش دارد و در چه بخش هایی در این همایش فعالیت و مسابقه می دهد.

* با توجه به اینکه همایش در دو بخش طراحی معماری پروژه و عکاسی می باشد. در بخش طراحی آثار 2 نفر از معماران اداره کل و در قالب 4طرح و در بخش عکاسی آثار 2 نفر از همکاران با ارائه 2 طرح به سازمان نوسازی مدارش کشور جهت مسابقه و نمایشگاه ارسال شده است.