پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

مصاحبه مديركل محترم نوسازی،توسعه وتجهيز مدارس استان بوشهر با خبرگزاری جمهوری اسلامی

بهبود كيفيت آموزشي با اجراي مصوبات سفرهای استاني در استان بوشهر

 

مديركل محترم نوسازی،توسعه وتجهيز مدارس استان بوشهر گفت: مصوبات سفرهاي استاني دولت دربخش آموزش وپرورش در اين استان علاوه بر استاندارد سازی، مقاوم سازي ، توسعه و تجهيز كلاس هاي درس بويژه در مناطق محروم و روستايي ، بهبود كيفيت آموزشي را در پي داشته است.

 

'مهندس محمد رضا ايرج زاده' در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: براساس يك برداشت ميداني دو هزار و 335كلاس تخريبي در استان بوشهر شناسايي شده كه از سال 85تا 89، 35درصد كل كلاس هاي تخريبي با تلاش همکاران در اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر مقاوم سازي و نوسازي شده است.
وي اضافه كرد: در اين مدت با هزينه 550ميليارد ريال اعتبار 818كلاس درس در استان بوشهر بويژه در روستاها و مناطق محروم استان بوشهر مورد بازسازي قرار گرفته است.
مهندس ايرج زاده با بيان اينكه طرح مقاوم سازي كلاس هاي درس از جمله طرح هاي ملي نيز به شمار مي رود اظهارداشت: با توجه به اينكه بازسازي و مقاوم سازي همه كلاس هاي تخريبي در كشور در اين دوره پنج ساله به اتمام نرسيد براساس تصميم دولت و مجلس طرح مقاوم سازي اين كلاس ها براي سه سال ديگر تمديد شد.
وي يادآور شد: سهم استان بوشهر براي سالجاري از بازسازي و مقاوم سازي كلا سهاي درس 88كلاس درس در 16مدرسه است كه جانمايي شده و در سال 90 با 88ميليارد ريال اعتبار عمليات اجرايي آنها شروع مي شود.
مدیرکل محترم فرمود: ساخت اين حجم فضاي آموزشي جديد استاندارد و فراهم كردن تجهيزات لازم آموزشي تاثير بسزايي در بهبود كيفيت آموزشي خواهد داشت.
وي اظهار داشت: با تصويب مبالغ قابل توجهي در مجلس شوراي اسلامي براي ادامه طرح در سالهاي 91و 92اميدواريم فضاهاي آموزشي موجود در اين استان به شكل خيلي خوبي بازسازي شود.
مهندس ايرج زاده، ساخت چهار هنرستان در شهرستانهاي دير، جم، كنگان و ديلم را از مصوبات دور اول سفرهاي استاني هيات دولت به استان بوشهردر بهمن ماه سال 84 ذكر كرد كه بخش هايي از اين هنرستان ها كه مربوط به نوسازي مدارس بوده ساخته و تحويل آموزش و پرورش استان بوشهر شده است.
وي درباره مصوبات دور دوم سفر هاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان بوشهر در بهمن ماه سال 86 گفت: اختصاص 40ميليارد ريال اعتبار براي تكميل پروژه هاي خيرين مدرسه ساز در استان بوشهر يكي از مصوبات اين سفر است كه تا سال گذشته بيش از 31ميليارد ريال اعتبار در اين زمينه تامين شده و مابقي نيز تامين خواهد شد.
مهندس ایرج زاده در مورد مصوبات سفر سوم هيات دولت به استان بوشهر دربهمن سال 89 اظهارداشت: ايجاد، احداث و تكميل 500نمازخانه و كتابخانه با مشاركت 40درصدي اين استان در سالهاي 90تا 92 يكي از اين مصوبات است كه مبلغ پنج ميليارد و 50ميليون ريال از محل اعتبارات استاني در سال 90 براي اجراي اين مصوبه تامين شده است.
وي تكميل و احداث 100 سالن ورزشي درمدارس با مشاركت 40درصدي استان در سالهاي 90تا 92را ديگر مصوبه سفرسوم ذكر كرد و گفت: در سالجاري 20ميليارد و 410ميليون ريال از اعتبارات استاني به اين امر اختصاص يافته است.
ایشان افزود: احداث 17استخر آموزشي براي مناطق 17گانه آموزشي استان بوشهر يكي ديگر از مصوبات سفر سوم دولت به استان بوشهر است كه در اين زمينه 15ميليارد و 550ميليون ريال از محل اعتبارات استاني تخصيص يافته که عملیات استخر در شهر بوشهر شروع شده و 4 استخر دیگر در سال جاری در 4 شهر دیگر استان اجراء و بقیه طی سالهای 91-92 انشاء الله اجرایی خواهد شد.
وي اضافه كرد: تجهيز 230مدرسه به فناوري اطلاعات (مدارس هوشمند) با مشاركت 40درصدي استان در سالهاي 90تا 92ازديگر مصوبات است كه در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر است.
ايرج زاده يادآوشد: همچنين براساس مصوبات سفر سوم دولت استاندارد سازي يكهزار كلاس درس به تجهیزات سرمایشی در مناطق آموزش و پرورش با مشاركت 40درصدي استان بوشهر در سالهاي 90تا 92بايد در استان اجرايي شود كه در سال جاري دو ميليارد و 75ميليون ريال اعتبار براي خريد كولر گازي اختصاص و 483 كولر خريداري شد و بین مناطق توزیع گردیده است.
وي اختصاص مبلغ 50ميليارد ريال براي تجهيزات جايگزين مدارس با اولويت تجهيزات هنرستاني با مشاركت 40درصدي استان بوشهر در سالهاي 90تا 92از جمله ديگر مصوبات دولت ذكر كرد و افزود: دراين زمينه 31ميليارد و 250ميليون ريال از اعتبارات استاني در سال 90تامين شده كه مبلغ 19ميليارد و 630ميليون ريال در اختيار اداره کل آموزش و پرورش است.
مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان بوشهر تكميل پروژه هاي نيمه تمام مدارس خيرساز استان در سه سال اول برنامه پنجم توسعه را از ديگر مصوبات دور سوم معرفي كرد و گفت: مبلغ 10ميلياردو 840ميليون ريال از اعتبارات استاني و يك ميليارد و 70ميليون ريال طرح ملي در سال جاري در اين زمينه در نظرگرفته شده است.
وي احداث 17زمين چمن مصنوعي را از ديگر مصوبات ذكر كرد و افزود: امسال سه ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني به اين امر اختصاص داده شده است.
مهندس ايرج زاده درباره احداث ساختمان اداره كل آموزش و پرورش و ادارات شهرستانهاي تابعه اين استان از محل تبديل به احسن كردن فضاهاي مازاد آموزش و پروش اين استان نيز گفت: اين مصوبه از محل اعتبارات استاني بايد تامين شود كه اكنون در مرحله تهيه نقشه هستيم.
وي در مورد احداث مجتمع ورزشي فرهنگيان در شهر بوشهر نيز گفت: اين مصوبه بعد از طي مراحل قانوني موضوع ماده 32قانون برنامه چهارم توسعه بايد اجرا شود که در دست بررسي است. ك/3
629/539