پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

س : جناب آقای مهندس راشکی هدف از برگزاری همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی چیست ؟

ج : به نام خدا

هزاران سال قدمت و تاریخ و تمدن ایران عزیز آمیخته با هنر و معماری ، هویت ماست . با نگاهی به گذشته و در دل بناهای اسلامی که بیادگار مانده ، قداست و معنویت ان فضا در قالب مساجد و مدارس و اماکن مذهبی و دینی متجی گشته است . بطوریکه خورده فرهنگ ها نتوانسته اند در آن تاثیر گذار باشند اما با پیشرفت بشریت و عمدتا شهر سازی های نوین رویکرد ها نیز در حوزه ساختمان بویژه نماها تغییر کرده و میرود تا الگوهای معماری اصیل ایرانی به فراموشی سپرده شود ولی خوشبختانه برپایی چنین همایش هایی و ایجاد انگیزه در بین کارشناسان و مهندسان حرکتی سازنده همراه با هویت بخشی به فضاهای آموزشی آغاز شده است .

بنظر بنده عمده ترین هدف برگزاری همایش معماری ایرانی هویت بخشی بعنوان شناسنامه یک فضا است .زیرا هرگاه هر بیننده ای و رهگذری با دیدن مدرسه ناخود آگاه با یک پیشینه فرهنگی و دینی مواجه می شود .

س : به نظر شما مهندسین طراح مدارس ایرانی باید چه نکاتی را برای طراحی یک مدرسه ایده آل مد نظر قرار دهند ؟

ج : همانطور که عرض کردم مهندسین ما وقتی فضایی را بعنوان مدرسه طراحی می کنند باید ابتدا هویت شناسی و روانشناسی خوب باشند ، زیرا ابتدا ایرانی بودن و سپس با تلفیق نور و رنگ فضای بازی و ... مد نظر قرار دهد زیرا هدف پازل های گم شده در این چارچوب است . زیرا عناصر آموزشی یعنی معلم ، دانش اموز ، مواد درسی ، نظام اموزشی و نهایتا فضاهای آموزشی با یک طراحی خوب و شایسته با هویت ایرانی در کنار هم فرایند تعلیم و تربیت راتکمیل می نماید و جامعه به آن چیزی که می خواهد می رسد .