پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
   

مشاور رييس سازمان نوسازي مدارس كشور:

 فارس در امر خير پيشتاز است.

استان فارس در امر خير مدرسه سازي با تدبير مسوولين پيشتاز است كه اميدواريم اين صدقه جاريه كه در اين راه قرار گرفته توشه ي آخرت براي خيران و اموات آنها باشد.

صابري مشاور رييس سازمان نوسازي مدارس كشور در پنجمين جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان مرودشت با بيان اين مطلب خاطر نشان كرد:اعمال بر دو گونه است كه برخي از آنها باپرونده انسان بسته مي شود، اما برخي ديگر همچنان پس از مرگ باعث كسب اجر و پاداش مي شود كه خيران مدرسه ساز كه از كار آنان بعد از حيات دنيوي نيز بهره برداري مي شود از اين گروه اند كه با نه گفتن به نفس خود در مسير كار خير قرار گرفته  و صالحات و باقيات براي خود كسب كردند.

صابري انجام امر خير را باعث شادابي دروني انسان بر شمرد و افزود:  از ديدگاه پيامبر اسلام (ص) كار خير فقط در صورت اخلاص در عمل داشتن پذيرفتني است و بهمين جهت شيطان مدام بدنبال وسوسه  مخلصين است اما خيرين با سبقت گرفتن از يكديگر نه بخاطر حسادت بلكه بخاطر جذب ثواب و اجر به عمل نيك مي پردازندكه در اين راستا استان فارس و شهرستان مرودشت با تدبير مسوولين پيشتاز است كه اميدواريم اين صدقه جاريه باعث بهره مندي از اجرو پاداش براي آنان و اموات در سراي باقي گردد.

در اين جشنواره با شكوه كه در سالن مركز فرهنگيان مرودشت برگزار شد، حسيني فرماندار مرودشت نيز با ابراز اميدواري به بركاتي كه از اين جشنواره در آينده نصيب شهرستان خواهد شد گفت: اميدواريم به برزودي گل ريزان جشن پايان مشكلات مدرسه سازي را بگيريم و خيران شهرستان همت خود را مضاعف كنند تا رشد مدرسه سازي خيري كه اكنون در طراز نظام اسلامي و تنگناهاي آموزش و پرورش نيست افزايش يابد و با همت مسوولين و فداكاري خيرين تنگنا هاي موجود مرتفع شود.

گفتني است در اين جشنواره چراغي رييس آموزش و پرورش مرودشت با اشاره به تأثيرات اجتماعي فرهنگي امر مدرسه سازي كه فقط در قالب ساخت يك ساختمان نبوده و جهل را زدوده و ناهنجاريها را مرتفع مي كندگفت: كشورهايي كه به ساخت و ساز مدارس بيش از احداث منازل مسكوني اهميت دادند امروزه در نظام تعليم و تربيت جهان داراي جايگاه  و نظرند و بايد با  سعي تلاش به اين مهم برسيم.

رييس آموزش و پرورش مرودشت افزود: از 304 واحد آموزشي موجود كه داراي 214 ساختمان فيزيكي است اين امر بهره وري ما از كلاسها را نيم درصد بيش تر از حد استاندارد ميكند كه با توجه به وجود 45 درصد مدارس در نوبت عصركه عيناً ضريب بهره وري را كاهش مي دهد،  بايد خيرين عنايت بيشتري داشته باشند و تلاش خود را در احداث مدارسي كه اكنون 6 درصد است افزايش دهند.

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان فارس