پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

با همکاری و مشارکت 800 میلیون تومانی خیّر نیکوکار آقای زنوزی، مراحل ساخت مدرسه ذوالفقاری در منطقه 19 تهران در حال انجام است و تا مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، با توجه به اینکه منطقه 19 تهران با کمبود مدرسه و تراکم جمعیتی دانش آموزان مواجه است، در خیابان فرهمند محله مرتضی گرد این مدرسه با امکانات مناسب علم آموزی  احداث خواهد شد. 
قرار است نام این مدرسه به نام بانو ذوالفقاری از بستگان این خیر تهرانی مزین شود.