پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 
مشارکت 500 میلیون ریالی 14 تن از اعضای یک خانواده در امر مدرسه سازی
"عباس نویدی مقدم " خیر نیک اندیش تهرانی  از طرف 14 تن از اعضای خانواده خود مبلغ 500 میلیون ریال را به حساب مجمع تهران واریز کرد.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران،  این فرد نیکوکار با واریز این مبلغ آمادگی خود را برای مشارکت در "طرح یاران" مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران اعلام کرد.
گفتنی است  آقای نویدی مقدم به همراه خانواده شان  در بسیاری از کارهای خیر فعالیت می کنند  و هدف خودرا از مدرسه سازی کمک به فرزندان کشور می دانند.