پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 
 
مشارکت 460 میلیون ریالی نیکوکار تهرانی برای ساخت مدرسه
احمد مشكي؛ نیکوکار تهرانی با مراجعه به مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال را برای مشاکت در ساخت مدرسه به صورت نقدی به حساب بانکی مجمع تهران واریزکرد. عملیات ساخت این واحد آموزشی با تعیین مکان احداث در یکی از محله های نیازمند شهر تهران آغاز خواهد شد.