پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
نشست بررسی فعالیتهای خیرین مدرسه ساز منطقه 16 تهران برگزار شد.
نشست هماهنگی  وبررسی فعالیتهای مجمع خیرین مدرسه ساز منطقه 16 تهران در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با حضور محمدرضا حافظی رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، داوود خالقی مدیر آموزش وپرورش منطقه 16 ،محمدرضا قربانی مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز تهران وبرخی مدیران آموزش وپرورش منطقه 16 در تاریخ 90/4/6 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز تهران ،در این نشست بررسی میزان فعالیتهای خیرین مدرسه ساز در سطح منطقه 16 ،میزان تعهدات جدید خیرین درسیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازوراهکارهای توسعه فعالیتهای خیرین در سطح منطقه ،مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش می افزاید: اختصاص یک نیروی مجزا برای حضور در نمایندگی ها وپیگیری مسائل مربوط به نمایندگی وپیگیری تعهدات خیرین مدرسه ساز در سطح منطقه از جمله مصوبات این جلسه بود.
منطقه 16دارای 44هزاردانش آموز،سه هزار کادر آموزشی و126 واحد آموزشی است. میزان تعهدات خیرین منطقه 40 میلیارد ریال اعتبار است.در حال حاضر 4پروژه خیرساز در سطح منطقه 16 در دست اجراست که تا ابتدای مهر ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
لازم به ذکر است مجمع خیرین مدرسه ساز تهران به منظور پیگیری فعالیتها وتحقق تصمیمات اجرایی برای توسعه فعالیتهای خیرین ،جلسات مجزایی را با مدیران منطقه برگزار می کند.