پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 
برخی از اتفاقات در  دل و ذهن اهالی مطبوعات باقی می مانند و در  هر محفلی  ازآن ها و کارهای زیبایشان یاد می کنند.
مراجعه "عباس نویدی مقدم " به عنوان نماینده 14 نفر از اعضای  یک خانواده به مجمع خیرین مدرسه ساز  یکی از آن اتفاقات بود.
 مرد میانسال است وبسیار کم حرف. شمرده شمرده می گوید که اعضای  خانواده و عروس ها و دامادها و حتی پدرزن و مادرزن پولی را جمع کرده اند تا در راه مدرسه سازی هزینه کنند .
 چک 50 میلیون تومانی را می گذارد روی  میز و لیستی را از جیبش در می آورد که نام 14 نفر با ذکر مبلغ در آن نوشته  شده است.
 اول از پدر و مادر خود و همسرش شروع کرده تا به فرزندان و عروس ها و دامادها رسیده می گوید :« یک روز نشستیم و با بچه ها مفصل حرف زدیم ...بچه ها با فضای کار خیر غریبه نبودند پیش از این هم در کارهای خیر شرکت می کردیم اما این بار قرار بود که در حوزه مدرسه سازی وارد شویم .»
 او انگیزه این کار را دیدن شادی دانش آموزان و ارتقای دانش و فرهنگ در جامعه عنوان می کند و می گوید:« وقتی با فرزندانم مسئله مشارکت در مدرسه سازی را مطرح کردم استقبال کردند و با اشتیاق اندوخته خود را روی هم گذاشتند اما مبلغ برای اندازه  احداث یک مدرسه کافی نبود و قرار شد در در ساخت مدرسه ای مشارکت داشته باشیم .»
مادر خانواده:دوست داشتم خیالم از بابت یک شیفته شدن مدارس راحت شود
"زهرا بابا احمدی"مادر خانواده با بیان اینکه پیشتر ازاین هم با خرید دستگاهی برای دیالیز به بیمارستان ها کمک کرده بودیم و در امور خیریه های دیگری شرکت داشتیم اما همیشه به این فکر می کردم که کاش بتوانیم مدرسه ای بسازیم ودانش آموزان فقط در شیفت صبح درس بخوانند تا مادران شاغل خیالشان راحت باشد.»
 او تاکید می کند :« همیشه به کمبود واحد های آموزشی و چند شیفته بودن مدارس فکر می کردم و آرزو داشتم بتوانم مدرسه ای بسازم تا دانش آموزان فقط در یک شیفت صبح درس بخوانند و مادرانی که شاغل هستند با خیال راحت تری سر کار بروند و تقریبا همزمان با بچه ها به خانه برگردند و به آنها سخت نگذرد و خوشحالم که خداوند کم کم این آرزوی مرا بر آورده می کند و امیدوارم روزی بتوانیم مدرسه های بیشتری بسازیم.»
بابا احمدی با اشاره به اینکه مشارکت در کارهای خیر وظیفه همه ماست می گوید :«هر کس تا جایی که می تواند باید در امور خیر قدم بردارد و به این اکتفا نکند که  درآمدم کم است و نمی توانم کمک کنم باید مطمئن باشند که با کشیدن دست محبت به سر نیازمندی درهای رحمت خداوند برویشان باز می شود و راه برای شرکت در امور خیر دیگر هموار و فراهم می شود .»
دختر خانواده : اقدام اصلی را پدرم انجام داد
"مهناز نویدی مقدم" دختر خانواده که همراه پدر و مادر درجلسه خیرین مدرسه سازشرکت کرده می گوید:«اقدام اصلی را پدر انجام داد و اعضای خانواده با هدف اینکه بتوانند در راستای اعتلای فرهنگ و دانش قدمی کوچکی بردارند این کار رابا اشتیاق و علاقه پذیرفتند .»
 او تاکید می کند :«از راه مدرسه است که کشور به پیشرفت می رسد و جامعه اصلاح می شود .»
 لیست نام اعضای خانواده را که روی میز می گذارند لبخندی روی لبهایشان نقش می بندد کسی چه می داند شاید به تعداد نفرات شرکت کننده در طرحشان فکر می کنند که مبارک شده به نام 14 معصوم ....