پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
مشارکت 11 میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز در منطقه 10 تهران
 خیرین مدرسه ساز منطقه 10 تهران برای ساخت مدارس جدید در این منطقه 11 میلیارد ریال متعهد شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل نوسازي مدارس استان تهران ،خیر مدرسه ساز آقامیرزا برای ساخت مدرسه حضرت مریم مبلغ 4 میلیارد ریال پرداخت کرده است. همچنین خیر مدرسه ساز فرهادی برای ساخت مدرس تقوی در منطقه 10 مبلغ 2میلیاردو500 میلیون ریال پرداخت کرده است.
 محمد رضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز برای نوسازی مدرسه وحدت مبلغ 2میلیاردو 500میلیون ریال پرداخت کرده است. خیر مدرسه ساز قصر خلیلی نیز بای ساخت مدرسه ابتدایی تربیت مبلغ یک میلیاردو500 میلیون ریال پرداخت کرده است. دیگر خیرین این منطقه نیز برای مرمت و نوسازی مدارس مشارکت داشته ‏اند.
 گفتنی است چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران در دهه اول خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار می شود. مجموع تعهدات خیرین استان در این جشنواره اعلان و از نیکوکاران مدرسه ساز تقدیر می شود.