پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
تعدادی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی میلاد منطقه 15 تهران در اقدام شایسته و خدا پسندانه با اهدای کمک های نقدی خود در بهبود وضعیت امکانات آموزشی مدرسه مشارکت کردند و با این کار نام خود را در فهرست همیاران خیرین مدرسه ساز منطقه 15 ثبت کردند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، با اینکه تنها چند ماه از آغاز سال تحصیلی جدید سپری شده، تعداد 40 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه میلاد با اهدای کمک های نقدی خود، همسو با خیرین مدرسه ساز منطقه 15 تهران در جهت افزایش و بهبود امکانات کمک آموزشی و درسی کلاس ها مشارکت کردند.
بر پایه این گزارش دانش آموزان همیار خیرین مدرسه ساز از جمله ریحانه امینی، حنانه خاکپوری، مبینا محمدی ، حنانه جودکی، مبینا اشرفی، مهدیه مرتضوی، حدیثه طرزی، زهرا فتحی، الناز منظمی، فاطمه مجیبی، مائده معصومی، زهرا اسدی، ملیکا طالبی، ترنم آقا محمدی، هلیا راعی، نگین خدارحمی، ساناز علی نیا، زهرا نادریان، ثنا رضایی، پریا خلیلی ، سماءطاهری، ترنم عابدی نزاد ، حنانه خانواده ، ریحانه عبادی زاده ، نرگس گیل چناری ، زهرا عموی ، فاطمه زهرا پارسا ، فاطمه معصومی، زهرا تامی، کیمیا مدنی، عطیه پیرهادی، زهراصادقی، محدثه چهار دولی ، سوگند خداداد  و حدیثه زرلقی  وفاطمه حبیبی،ملیکا نیک نژاد ، غزل ایرانی و کیمیا توکلیان و همچنین مهسا فرشتیان در تجهیز کلاس مدارس به امکانات هوشمند مشارکت کردند .

گفتنی است با مشارکت دانش آموزان این مدرسه مبلغ یک میلیون و 895 هزار تومان صرف تجهیز کلاس ها به وسایل و امکانات کمک آموزشی شده است.