پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 
مشارکت معلمان يك مدرسه در منطقه 7 تهران برای امر مدرسه سازی 
با خبر شديم 14 نفر از معلمان دبستان دخترانه سيدان منطقه هفت آموزش و پرورش براي مشاركت در كار خير مدرسه سازي و كمك به مجمع خيرين، داوطلب شده‌اند.
مدير و جمعي از معلمان دبستان دخترانه سيدان منطقه هفت با هدف مشاركت در كار خير مدرسه سازي و كمك به توسعه فرهنگ كار خير در بين دانش آموزان و اولياي آنان، متعهد شده اند كه تا پايان سنوات خدمتيشان مبالغي را به صورت ماهيانه به حساب مجمع خيرين مدرسه ساز واريز كنند.
اين كمك ها نه تنها در طول زمان مبالغ قابل توجهي براي كمك به مدرسه سازي خواهد شد بلكه مهمتر از آن دانش آموزان و اولياي آنان را تشويق مي كند كه مانند معلمانشان در اين كار خير وارد شوند. اين اقدام معلمان مدرسه سيدان اين باور را در افراد تقويت مي كند كه خير شدن نیازمند صرف هزينه هاي هنگفت نيست بلكه هر فردي در حد توان و مقدوراتش مي تواند در اين كار خيرسهيم باشد.
و در اين ميان چه الگويي با ارزش تر از معلم نیكوكار و خير مي توان براي دانش آموز متصور شد، معلمي كه تنها رسالتش را درس دادن به بچه ها نمي داند بلكه مي خواهد آنان را با ارزش‌هاي والاي زندگي  و هر آنچه فراتر از كتاب و درس هاي نوشته شده است، آشنا كند.