پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
 
مشارکت دو نيکوکار براي توسعه يک مدرسه در بخش مرتضي گرد منطقه 19 تهران
عمليات ساخت و توسعه مدرسه مفتح واقع در روستاي مرتضي گرد منطقه 19 تهران به همت خيرين گرانقدر آقايان باقي و موسوي دردست اجراست و تا خردادماه  سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران، اين پروژه 8 کلاس بوده و زيربناي آن در حدود 512 متر مربع است.
لازم به ذکر است هزينه ساخت اين طرح در حدود 3 ميليارد و 200 ميليون ريال بوده است که از سوي اين دو خير نيک انديش تأمين شده است.
همچنين گفتني است در حال حاضر اين پروژه 50 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.