پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
 
 
مشارکت دو نيکوکار براي توسعه يک مدرسه در بخش مرتضي گرد منطقه 19 تهران
عمليات ساخت و توسعه مدرسه مفتح واقع در روستاي مرتضي گرد منطقه 19 تهران به همت خيرين گرانقدر آقايان باقي و موسوي دردست اجراست و تا خردادماه  سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران، اين پروژه 8 کلاس بوده و زيربناي آن در حدود 512 متر مربع است.
لازم به ذکر است هزينه ساخت اين طرح در حدود 3 ميليارد و 200 ميليون ريال بوده است که از سوي اين دو خير نيک انديش تأمين شده است.
همچنين گفتني است در حال حاضر اين پروژه 50 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.