پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
 
فرم مشارکت در امر مدرسه سازی که چندی پیش به سفارش ودرخواست اولیا و مربیان منطقه 19 تهیه و آماده شده بود در 140 واحد آموزشی توزیع شد و در اختیار افراد داوطلب و مشارکت جو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، مدتی قبل تعدادی از اولیا و مربیان فعال در مدارس منطقه 19 تهران در جریان اهداف و برنامه های مجمع خیرین مدرسه ساز و همچنین اقدامات نمایندگی خیرین مدرسه ساز منطقه 19 و چگونگی افزایش مشارکت و همکاری آنها قرار گرفتند، بنابراین پیشنهاد تهیه و ارائه فرم های مشارکت در امر مدرسه سازی را عنوان کردند که مورد قبول مدیران اداره آموزش و پرورش منطقه 19 واقع شد.
بر پایه این گزارش، تهیه و ارائه فرم های مشارکت در امر مدرسه سازی از چند هفته قبل آغاز شده و به مرور زمان در اختیار اولیا و مربیان مدارس منطقه 19 و سایر داوطلبین قرار گرفته است.